Τι είναι το τοπογραφικό διάγραμμα και ποια η αναγκαιότητα του

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που αναγράφει το εμβαδό, τις διαστάσεις του οικοπέδου, τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό, αν δομείται και πόσα μέτρα χτίζει και προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του οικοπέδου με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία ενημέρωσης των κτηματολογικών εγγραφών

Η διαδικασία της ενημέρωσης των κτηματολογικών εγγραφών περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα (4) στάδια:
1. Υποβολή αίτησης για καταχώριση εγγραπτέας πράξης από τον πολίτη – παραλαβή από το Κτηματολογικό Γραφείο.

Τι χρειάζεται για την ανέγερση νέας οικοδομής

Άδεια νέας οικοδομής: Απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες αφορούν την αδειοδότηση για την ανέγερση κτηρίου στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο καταρχάς θα πρέπει να προσεχθεί πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών είναι η νομιμότητα των εργασιών, η οποία σημαίνει δήλωση σε Πολεοδομία και Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εφεξής Ι.Κ.Α.).