Τι είναι το τοπογραφικό διάγραμμα και ποια η αναγκαιότητα του

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που αναγράφει το εμβαδό, τις διαστάσεις του οικοπέδου, τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό, αν δομείται και πόσα μέτρα χτίζει και προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του οικοπέδου με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87.