Τι χρειάζεται για την ανέγερση νέας οικοδομής

Άδεια νέας οικοδομής: Απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες αφορούν την αδειοδότηση για την ανέγερση κτηρίου στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο καταρχάς θα πρέπει να προσεχθεί πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών είναι η νομιμότητα των εργασιών, η οποία σημαίνει δήλωση σε Πολεοδομία και Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (εφεξής Ι.Κ.Α.).